Van Gras tot Glas

Het doel van veehouderij

Het doel van een melkveehouderij is om van laagwaardige plantaardige producten hoogwaardige voedingsmiddelen te produceren, koeien kunnen met hun 4 magen als geen ander celwanden verteren en deze omzetten in melk en vlees.

 Op Erve Slendebroek hebben we ons tot doel gesteld om duurzame producten te produceren met een minimale belasting voor de omgeving, die tegelijk vanwege hun bijzondere, pure en natuurlijke samenstelling een meerwaarde hebben.
Dat betekent dat voorkomen moet worden dat gedurende het productieproces stoffen verdwijnen die niet meer in de kringloop teruggebracht kunnen worden.
Verder hebben we ons tot doel gesteld om in de toekomst netto meer broeikasgassen vast te leggen dan uit te stoten. 
Om deze doelstellingen te behalen is een vitaal bodemsysteem nodig.
Want de bodem is ons “productieapparaat” en bestaat uit organische en anorganische stoffen.
Het organische deel bestaat uit levende organismen zoals plantenresten, diertjes en andere materie zoals bacteriën en schimmels. Het organische deel varieert in volume, je kunt het verbranden of het kan wegspoelen.
Het bodemleven vervult een cruciale rol, en daarom werken we voortdurend aan een optimaal milieu.
Chemische bemesting en bestrijdingsmiddelen remmen het bodemleven en staan een gezond bodemleven in de weg. Een gezonde bodem is in staat om veel water en nutriënten te bufferen, en zal emissie van belangrijke voedingstoffen voorkomen. Deze bodem zal ook vruchtbaar blijken te zijn en gezonde gewassen voortbrengen met meer mineralen, vitaminen en antioxidanten.  Gezonde gewassen zijn veel meer bestand blijken tegen ziekten en plagen en verminderen de noodzaak van ziekte bestrijdingen.

Zonne energie

“Planten zetten onder invloed van zonlicht van CO2 om in zuurstof (O2) en koolstof (C)”.
Het is de definitie van fotosynthese en het is ongeveer het eerste wat we leerden tijdens onze eerste biologieles.
Bij dit proces spelen bladgroenkorrels en bacteriën een sleutelrol.
Op deze manier wordt er dus koolstof (CO2) uit de lucht gehaald en omgezet in suikers, zetmeel en bijvoorbeeld houtstof die de plant stevigheid geeft, maar later ook wel als biomassa ingezet wordt.
We zien dus dat groene planten zonlicht op slaan.
En zij geven dit door, bijvoorbeeld aan het bodemleven door suiker af te scheiden uit de wortels ten behoeve van de bodembacteriën (wortelexudaten in de rhizosfeer). Maar ook door de suikers die zich in de groene delen van de plant bevinden en gegeten kunnen worden door planteneters.
Of denk aan de bomen die uiteindelijk kunnen dienen als brandhout.
Planten en bomen zijn dus cruciaal om zonnenergie op te slaan en beschikbaar te maken als brandstof voor de volgende schakels in de productie keten, of op te slaan in en op de bodem als biomassa. 
Koolstof (C) zien we daarom als het vervoersmiddel van zonne-energie en functioneert als de brandstof voor het bacterieleven op aarde.
De belangrijkste kringloop is dan ook de koolstofkringloop.

CO2 opslag

Wij proberen de biologische processen in de bodem op alle mogelijk manieren in hun ontwikkeling te stimuleren.
Want een goed functionerend bodemleven geeft een vruchtbare bodem waarop gewassen zich goed kunnen ontwikkelen.
Op deze manier telen we goede en gezonde gewassen voor onze dieren en uiteindelijk verantwoord en gezond voedsel voor de mens.
Het vastleggen van organische stof in de bodem is daarbij geen doel op zich maar een gevolg.

De energie die gebruikt wordt bij de productie van onze zuivelproducten wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak van de stallen.