Bio-logisch?

Biologisch en grasgevoerd.

Met enige regelmaat krijgen we de vraag of onze producten biologisch zijn.

Begin juli 2020 hebben we ons aangemeld bij Skal en zijn we officieel in omschakeling naar biologische landbouw.
In 2016 hebben we voor het laatst kunstmest gezaaid, en zijn we overgeschakeld naar een natuurlijke bedrijfsvoering echter zonder ons aan te melden bij het SKAL.
Voor het niet aanmelden bij SKAL hadden we een paar redenen die we graag even toelichten.
Het ging en gaat ons niet zozeer om keurmerken, maar om echte onderscheidende zuivel voor wat betreft de eigenschappen van ons product.

Wij willen met onze zuivel echt onderscheidend zijn voor wat betreft de eigenschappen van ons product.
Allereerst: het specifieke A2-eiwit.
– Zoveel mogelijk gesloten natuurlijke kringloop
– Veel en goede verhouding onverzadigde vetzuren.

De natuurlijke kringloop.

Een belangrijke reden was het streven naar een natuurlijke, zo mogelijk gesloten, kringloop van mineralen.
In tegenstelling tot wat algemeen beweerd wordt over grote Nederlandse fosfaatoverschotten, is onze bodem is fosfaat arm. In de Nederlandse wet- en regelgeving is stikstof en fosfaat aan elkaar gekoppeld. Onder de term derogatie staat deze regelgeving ons toe 250 kgN (stikstof)/ ha uit dierlijke mest aan te wenden. Deze mest wenden wij, met het oog op het behoud van bodemleven en milieu, bovengronds aan. (zie ook VBBM) In 2021 moeten wij echter een keuze maken tussen het behoud van derogatie of het bovengronds uitrijden. Wij blijven kiezen voor het bovengronds uitrijden van de drijfmest en het gevolg is dus verlies van derogatie. Dat betekend dat we in de toekomst net als de biologische landbouw 170 kgN uit dierlijke mest mogen aanwenden per hectare.
Dit heeft ons er toe doen besluiten om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering.
Wij verwachten dat we begin 2022 officieel Skal gecertificeerd zijn en het Bio certificaat mogen voeren.

Onverzadigde vetzuren. (CLA, omega 3 & 6)

Daarnaast richten we ons op het melkvet. Vet is een bron van energie, vitamine A, vitamine D, vitamine E en essentiële vetzuren. Het vet bestaat uit verzadigde en onverzadigde vetzuren. Met name de onverzadigde vetzuren zijn belangrijk voor de gezondheid van mensen. Onverzadigde vetzuren verlagen LDL-cholesterol. Een te hoog LDL-cholesterol is niet goed voor de bloedvaten en kan leiden tot hart- en vaatziekten. Om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen, is het dus van belang producten met veel verzadigd vet te vervangen door producten met veel onverzadigd vet.

Een hoog aandeel onverzadigde vetzuren en een nauwe verhouding tussen omega 3 en 6 is te verkrijgen door de koeien maximaal met verse gras(achtige) planten te voeren. Dat is niet zo vreemd, want daarop zijn herkauwende dieren helemaal ingesteld. Zij hebben een maag en darmgestel dat helemaal ingericht is op het verteren van suikers (energie) uit celwanden.
Tegenwoordig wordt rundvee in de regel gevoerd met een royaal aandeel graan en maisproducten zowel in het basisrantsoen als in het krachtvoer. De energie uit mais en graan komt uit zetmeel en niet uit celwanden. Deze voerdermiddelen hebben bij de koe wel een productie verhogend effect, maar tegelijk ook een negatief effect op de hoeveelheid en verhouding van onverzadigde vetzuren in de melk. Daarom kiezen we er voor om onze koeien zo veel mogelijk gras uit de weide te laten halen, en zo weinig mogelijk krachtvoer te voeren. Op onze etiketten brengen we dat tot uiting met de term: GRASGEVOERD.
In plaats van de bekende snijmais voeren we dus liever voederbieten.