Bio-logisch?

Het Bio keurmerk & onverzadigde vetzuren.

Met enige regelmaat krijgen we de vraag of onze producten biologisch zijn.
In 2016 hebben we voor het laatst kunstmest gezaaid, dus in 2017 zijn we ook op het gebied van bemesting overgeschakeld naar een natuurlijke bedrijfsvoering.
Maar het Bio keurmerk is op onze etiketten niet te vinden. Wij hebben ons bewust niet aangemeld bij het SKAL, en de term biologisch mogen we daarom niet gebruiken.
Voor het niet aanmelden bij SKAL hebben we een paar redenen die we graag toelichten.

Wij willen ons met onze zuivel echt onderscheidend zijn voor wat betreft de eigenschappen van ons product.
Dat is allereerst natuurlijk het specifieke A2-eiwit.
Daarnaast richten we ons op het melkvet. Vet is een bron van energie, vitamine A, vitamine D, vitamine E en essentiële vetzuren. Het vet bestaat uit verzadigde en onverzadigde vetzuren. Met name de onverzadigde vetzuren zijn belangrijk voor de gezondheid van mensen.  Onverzadigde vetzuren verlagen LDL-cholesterol. Een te hoog LDL-cholesterol is niet goed voor de bloedvaten en kan leiden tot hart- en vaatziekten. Om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen, is het dus van belang producten met veel verzadigd vet te vervangen door producten met veel onverzadigd vet.

Onverzadigde vetzuren. (CLA, omega 3 & 6)

Om het aandeel en de verhouding onverzadigde vetzuren maximaal te krijgen moeten de koeien maximaal met verse grasachtige planten gevoerd worden.
Daarom weiden we onze koeien zo mogelijk dag en nacht.
Herkauwers hebben een maag en darmgestel dat ingericht is op het verteren van celwanden. Krachtvoer en andere enkelvoudige voerdermiddelen bevatten tegenwoordig veel zetmeel, in de regel uit graan en maisproducten. Het voeren van mais en granen heeft echter een negatief effect op het aandeel en de verhouding van onverzadigde vetzuren in de melk.
Om een hoog aandeel onverzadigde vetzuren in de melk te verkrijgen moet de samenstelling van krachtvoer dus bestaan uit producten die geen invloed hebben of een positief effect genereren op de samenstelling van het melkvet.  Te denken valt dan aan lijnzaad(schroot), voederbieten of restproducten uit de suikerindustrie zoals bietenpulp of perspulp.  Maar, deze zijn echter niet of heel moeilijk te verkrijgen met bio keurmerk.
Reden 1: Het bio keurmerk zegt in feite alleen iets over de herkomst van de voedermiddelen, maar niets over de samenstelling van het eindproduct, het legt eerder beperkingen op.

Het Bio keurmerk & de natuurlijke kringloop.

Reden 2: Wij streven naar het sluiten van de natuurlijke (koolstof)kringloop. In tegenstelling tot wat algemeen beweerd wordt over het fosfaatoverschot is onze bodem is fosfaat arm.
In de Nederlandse Wet en regelgeving is stikstof en fosfaat aan elkaar gekoppeld. Deze regelgeving staat ons toe 250 kgN (stikstof)/ ha uit dierlijke mest aan te wenden.
SKAL normeert dit echter op 170 kgN/ha. Dat betekend dat we op ons bedrijf drijfmest moeten afvoeren. Daarmee wordt er echter ook fosfaat afgevoerd terwijl we van mening zijn dat we die op dit moment dringend nodig hebben op ons bedrijf.

Het Bio keurmerk & de financiële consequentie.

Reden 3: Het voeren van een bio logo zou ons product voor de bio-doelgroep wellicht meer interessant maken.
Maar afgezien van de kosten van een SKAL licentie brengt de aankoop van biologisch voerdermiddelen een behoorlijke verhoging van de kostprijs met zich mee waardoor een behoorlijk deel van onze doelgroep (melkallergie & lactose intolerantie) waarschijnlijk zal afhaken.