Historie

Sinds 1863

Door uitbreiding van de stad Zwolle werd er in de jaren 80 zand gewonnen uit de Sekdoornse Plas. Hierdoor ontstond aan de Sekdoornse dijk een voor het gebied gezichtsbepalende waterplas. Tegenwoordig is deze plas een geliefd domein voor de vele watervogels.

Voor de zandwinning werd 11 hectare land van de boerderij verkocht. Door deze ontwikkeling veranderde ook de ligging van de percelen van de boerderij ten opzichte van de bedrijfsgebouwen. Gelukkig kwam het voortbestaan van het bedrijf niet gevaar.

Wegens emigratie besloot de buurman de boerderij, het land en het melkquotum te koop aan te bieden. In 1987 werden de bedrijven samengevoegd waarmee de oppervlakte van ‘Erve Slendebroek’ 33 hectare werd. Door de hierop volgende ruilverkaveling in 2008 ligt alle grond nu aan één blok dat te bereiken is via een centraal en verhard kavelpad.