Weidegang

Het beste voor de koe

Op deze pagina ‘weidegang en meer’ willen we u meer vertellen over onze manier van werken en de gedachte er achter.
De consument wordt vandaag verleid door termen als weidemelk, beter leven, planet proof, etc. maar wat betekend dat allemaal? Keurmerken die geborgd worden door verschillende pakketten van minimumeisen.
Onze werkwijze verschilt op een aantal punten van de reguliere boer in Nederland. Op een aantal punten is onze werkwijze anders, en op sommige onderdelen gaan we veel verder dan de eisen die door keurmerken gesteld worden.
Alles begint bij de bodem! dat is ons uitgangspunt.
Een gezonde bodem is de basis voor gezonde gewassen, gezonde gewassen leiden tot gezonde koeien. Die produceren gezonde melk en … mest!
We nemen u graag mee in het maken van een rondje in de wereld rondom de koe en staan stil bij de volgende punten:

Kruidenrijk grasland

Het groene weiland bestaat in Nederland hoofdzakelijk uit gras. Kruiden zijn sinds de opkomst van de kunstmest industrie steeds meer in de vergetelheid geraakt. Maar kruiden hebben andere eigenschappen dan grassen. Ze bevatten bijvoorbeeld meer en andere mineralen waardoor sommige kruiden een geneeskrachtige werking hebben. Vlinderbloemige kruiden zijn in staat om samen met bacteriën stikstof uit de lucht vast te leggen in de bodem. Nog weer andere kruiden zijn in staat met hun wortels dieperliggende mineralen uit de bodem naar boven te brengen. De verschillende planten hebben ieder ook een periode van maximale groei. Een diversiteit van deze verschillende planten geven in een weiland een gelijkmatiger opbrengst. De ene plant groeit bijvoorbeeld harder bij lagere temperaturen dan de ander, en heeft zijn groeispurt juist in het voorjaar. Klavers zien we juist meer in de loop van de zomer, als de stikstof behoefte van het gewas toeneemt. Deze mengeling van verschillende grassen wordt ook wel biodiversiteit genoemd.
Biodiversiteit is geen op zichzelf staand begrip, maar een voorbeeld van de symbiose in de natuur met belangrijke voordelen voor het dier.
Een kruidenrijk grasland is als het ware een apotheek voor de koe en dat zien we terug in de gezondheid en uit eindelijk de levensduur van onze koeien.
En het kan niet anders of dat vindt je ook terug in de producten die zij produceert, melk en vlees.
Daar wordt je als consument toch echt blij van!?

Weidegang.

Als de omstandigheden het toelaten gaan de deuren van de stal open, en gaan de koeien de wei in. Zodra er voldoende gras groeit, zowel overdag als ’s nachts.
Want dat een koe voldoende voeding moet kunnen opnemen is natuurlijk de belangrijkste voorwaarde. In de winter blijven de koeien in de stal, en wanneer er onvoldoende vers gras beschikbaar is worden de koeien op stal bijgevoerd.
Daarnaast is bij ons de draagkracht van de bodem een belangrijk aandachtspunt, vertrapping van de zode heeft nadelige effecten op de gewassen die daar moeten groeien.
Maximale weidegang is voor ons om verschillende redenen heel belangrijk.
Wij geloven dat heel de schepping bestaat uit tal van verbanden die je alleen tot je eigen schade kunt negeren. Het is belangrijk te beseffen dat runderen herkauwers zijn. Dat betekent dat deze dieren met hun 4 magen en hun enorme dargestel er helemaal op ingericht zijn om hun energie te halen uit het verteren van celwanden. (In de voedingsleer word de energie aangeduid als koolhydraten. Koolhydraten zijn zoals het woord zegt koolstof verbindingen, en is op het voedingswaarde etiket de verzamelnaam voor suikers en zetmeel.)
Alles en iedereen functioneert het beste in de omgeving waarin men thuis hoort, dat geld ook voor de koe. Het dier is er voor gemaakt om te leven op suikers uit gras en andere groene kruiden. Zetmeel uit mais en graan hoort niet in het oorspronkelijke rantsoen. Een groter aandeel zetmeel heeft dan ook een nadelig effect op de samenstelling van de vetzuren in de melk.

.