A2-Zuivel

Bijzondere melk

De melk van onze koeien is heel bijzonder. Zij geven melk met een andere eiwitsamenstelling, de zogenaamde A2-melk of A2/A2 melk. Het bijzondere van deze melk is de enigszins anders verlopende vertering

Al onze producten zijn verder 100% natuurlijk en niet gestandaardiseerd of gehomogeniseerd.

 

Lees hier meer over A2-zuivel >

Disclaimer:

De door ons gegeven informatie over A2-melk is vooral gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, en hebben derhalve geen wetenschappelijke status. Garanties voor een positief effect van A2-melk in uw situatie kunnen en mogen door ons niet gegeven worden.