Disclaimer

De door ons gegeven informatie over A2-melk is vooral gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, en hebben derhalve geen wetenschappelijke status. Garanties voor een positief effect van A2-melk in uw situatie kunnen en mogen door ons niet gegeven worden.