Planet Proof

Het doel van een melkveehouderij is om van laagwaardige plantaardige producten  hoogwaardige voedingsmiddelen te produceren, koeien kunnen met hun 4 magen als geen ander celwanden verteren en deze omzetten in melk en vlees.

 Op Erve Slendebroek hebben we ons tot doel gesteld om duurzame producten te produceren met een minimale belasting voor de omgeving, die tegelijk vanwege hun bijzondere, pure en natuurlijke samenstelling een meerwaarde hebben. Dat betekent dat voorkomen moet worden dat gedurende het productieproces stoffen verdwijnen die niet meer in de kringloop teruggebracht kunnen worden. Verder hebben we ons tot doel gesteld om in de toekomst netto meer broeikasgassen vast te leggen dan uit te stoten. Om deze doelstellingen te behalen is een vitaal systeem nodig. Het productie apparaat bestaat immers uit levende organismen die bestaan uit dieren, planten en andere materie tot aan het bacterieleven toe. Daarom werken we voortdurend aan een optimaal milieu waarin het bodemleven een cruciale rol speelt. Chemische bemesting en bestrijdingsmiddelen remmen het bodemleven en staan een gezond bodemleven in de weg. Een gezonde bodem is in staat om veel water en nutriënten te bufferen, en zal emissie van belangrijke voedingstoffen voorkomen. Deze bodem zal ook vruchtbaar blijken te zijn en gezonde gewassen voortbrengen met meer mineralen, vitaminen en antioxidanten.  Gezonde gewassen zijn veel meer bestand blijken tegen ziekten en plagen en verminderen de noodzaak van ziekte bestrijdingen.

De energie die gebruikt wordt bij de productie van onze zuivelproducten wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak van de stallen. Verder richten we ons op het vastleggen van organische stof in de bodem. Daarbij richten we ons op de biologische processen in de bodem die we op alle mogelijk manieren in hun ontwikkeling willen stimuleren. Een goed functionerend bodemleven geeft een vruchtbare bodem waarop gewassen zich goed kunnen ontwikkelen. Gewassen zijn levende organismen die in staat zijn om onder invloed van zonlicht van CO2 omzetten in zuurstof en koolstof. Dit proces heet fotosynthese waarbij bladgroenkorrels en  bacteriën een sleutelrol spelen. Deze koolstof wordt dus uit de lucht gehaald en beschikbaar gemaakt als brandstof voor de volgende schakels in de productie keten, of opgeslagen in de bodem als biomassa.  Koolstof (C) zien we daarom als het vervoersmiddel van zonne-energie en functioneert als de brandstof voor het bacterieleven op aarde. De belangrijkste kringloop is dan ook de koolstofkringloop.